Werknemers van Punch Powertrain in Sint-Truiden hebben vanmorgen een tijdlang het werk neergelegd. Het bedrijf maakt automatische versnellingsbakken voor de auto-industrie, maar heeft het moeilijk. En dus zou Punch Powertrain over enkele weken een onbekend aantal banen willen schrappen. Spoedoverleg tussen de vakbonden en de directie heeft vanmiddag geen duidelijkheid gebracht.

Erreur interne du serveur - LeVif

Malheureusement, la page ne peut pas être affichée. Le serveur connaît un problème temporaire. Réessayez plus tard.